Buurtkracht Alteveer/’t Cranevelt betrekt ouderen weer bij de wijk

Alteveer en ’t Cranevelt zijn twee bijzondere buurwijken. Hoewel de verjonging van deze Arnhemse buurten volop gaande is, wonen er nog heel veel ouderen. liekecamerikbuurtkrachtBuurtbewoonster Lieke Camerik merkte echter op dat er steeds minder te doen is voor de senioren uit de wijk. Ze ging er mee aan de slag.

,,Ik ben van beroep kunstzinnig therapeut, de laatste jaren in de ouderenzorg, en ik vroeg me een jaar of twee geleden af of er voldoende activiteiten waren voor de ouderen in Alteveer en Cranevelt.” Aanleiding was de verhuizing van een ontmoetingsgroep voor licht dementerende ouderen uit heel Arnhem naar de ontmoetingsruimte van servicecomplex Altevelt in de wijk.

,,Daardoor konden de ouderen van Altevelt er bijna niet meer terecht voor hun activiteiten. Van de SWOA (Stichting Welzijn Ouderen Arnhem, red.) moesten ze maar naar de ruimte van de wijkvereniging Craneveer verhuizen.”

Bemoeien

Dat is het moment dat Camerik zich er ook mee ging ‘bemoeien’, zoals ze zelf zegt. ,,Ik ben er artikelen over gaan schrijven in het wijkblad, ben voor de ouderen in de bres gesprongen.” Die bemoeienis leidde tot een enquête die ze met steun van de landelijke stichting Movisie en enkele betrokken buurtgenoten opzette. Door verschillende partijen bij elkaar te brengen, zoals de SWOA, wijkraad en het Rode Kruis, peuterde Camerik een bijdrage los in het kader van buurtkracht, waardoor ze het als zelfstandig professional betaald kon oppakken.

De enquête werd verspreid tegelijk met het wijkblaadje en kon worden ingeleverd in zes metalen bussen die op strategische plekken in de wijk waren opgesteld. Daarnaast praatte de import-Arnhemse ook in groepjes met oudere wijkbewoners. ,,Uiteindelijk kregen we 176 ingevulde formulieren terug. 14 procent van het aantal ouderen. Daar was ik tevreden mee.”

Bellen naar 088-nummer

Lieke Camerik vervolgt: ,,Het meest opvallende dat eruit kwam, was de behoefte aan een meldpunt in de wijk waar je terecht kunt met je vraag over zorg of steun. Nu moet je bellen naar een 088-nummer en heb je 6 wachtenden voor je. Of op het internet, maar veel ouderen zijn daar niet in thuis of hebben geen computer.”

Wat verder opviel was dat ouderen in Alteveer en ’t Cranevelt niet te ver naar de toekomst kijken. ,,Ze zijn heel zelfredzaam en doen wanneer nodig een beroep op hun kinderen. Ze kijken nog niet vooruit naar welke ondersteuning ze over drie of vijf jaar nodig zouden kunnen hebben”, zegt Camerik. ,,Activiteiten doen ze vaak buiten de wijk, maar ze realiseren zich vaak niet wat ze moeten als ze minder mobiel worden.”

Cultuur en lezingen

Het is de initiatiefneemster wel duidelijk dat er geen massale behoefte is aan traditionele ouderenactiviteiten als bingo, sjoelen en biljarten. ,,Wel aan samen eten, een koffie-ochtend, cultuur en lezingen.” Op basis van die informatie richt buurtkracht zich op vier pijlers: bewegen, eten, cultuur en burenhulp.

Die moeten niet exclusief voor ouderen worden aangeboden, maar voor iedereen in de wijk. ,,Samen met de welzijnsorganisaties willen we optimaal gebruik maken van de gebouwen in de wijk. Als de activiteiten met behulp van werkgroepen zijn opgezet, zouden die na afloop van het project bij de wijkvereniging moeten worden ondergebracht. ,,Maar eerst gaan we proefdraaien met het aanbod en zorgvuldig evalueren.”