Hoe ontslag tot een mooi wijkinitiatief leidt

Monita Polman werkte voor 2Switch, ondermeer als manager wijkeconomie. ,,Maar door bezuinigingen moest er worden gereorganiseerd en kreeg ik ontslag.” IMG_1819De Klarendalse zat niet lang stil. ,,Ik ben heel lang actief in het bewonersoverleg en ik had nog een project in mijn hoofd dat ik nog niet had kunnen uitvoeren. Er ligt veel werk in de wijk en er zijn veel mensen die om welke reden dan ook geen betaald werk hebben. Dat wilde ik verbinden.”

Polman kwam op het idee een winkeltje te beginnen voor en door bewoners. Om ‘eigen huisvlijtproducten’ te verkopen, werkervaring op te doen of te experimenteren met zelfstandig ondernemerschap. Een plekje in de wijk waarvan mensen zeggen: dat is van ons, waar je in contact met andere mensen komt.” Het wijkinitiatief mocht gebruik maken van een leegstaand pand van Volkshuisvesting en opende de deuren onder de naam Oogst.

Uitproberen

,,Verschillende mensen uit de wijk hadden daar hun producten liggen. Een hoog opgeleide dame die thuis was komen te zitten met een burn-out had het idee om met bloemschikken haar brood te verdienen”, zegt Polman. Haar bloemstukjes stonden te koop in het keurig opgeknapte winkeltje, maar ze verkochten amper. ,,Het was goed om uit te proberen in zo’n omgeving. Je kunt als ondernemer voorzichtig ervaring opdoen.”

Helaas duurde het avontuur met Oogst niet al te lang. Polman: ,,We hadden het pand te leuk opgeknapt en het concept was ook te leuk. De Driestroom (voor mensen met en zonder beperking die lang niet in het arbeidsproces zitten, red.) wilde het pand gaan huren en er een zelfde soort concept in beginnen.”

Andere plek

Het wijkinitiatief moest op zoek naar een andere plek. Polman: ,,Als bewoner van de wijk was ik betrokken bij het multifunctioneel centrum. Ik heb toen gekeken of we het winkeltje in het gebouw konden onderbrengen. Als tegenprestatie zou ik bewoners deze kant op dirigeren om voor wat reuring te zorgen.”

Inmiddels krijgt Polman voor een aantal uren betaald en heeft ze ook een project opgezet voor mensen die als baliemedewerker in het centrum in het arbeidsritme kunnen komen. ,,Dat loopt goed, we zijn ook in de Geitenkamp en Presikhaaf begonnen.” Het ‘werkpalet’ is verder uitgebreid met een ‘Green&Cleanteam’ in de wijk en werkt samen met verschillende  horecaprojecten en een volkstuintje.

Wasserette

Het mfc Klarendal is voor het winkeltje niet  geschikt. Er is slechts ruimte voor enkele verrijdbare kasten. ,,Het lijkt op een winkeltje, maar de loop zit er niet echt in. Er zijn nu plannen voor een sociale wijkwasserette  waar bewoners maar ook bedrijven de was kunnen (laten) doen. Daar kan dan ook het winkeltje een plek krijgen. Een pand heeft Polman ook al op het oog. ,,We gaan er een stichting van maken en zorgen dat er geld binnenkomt. Wijkwerkpalet moet meer een leerwerkbedrijf worden.”